Mesafeli Satış Sözleşmesi
 

Bu Sözleme, ALICI (Tüketici)'nin, mobil cihaz uygulaması ile ilem yaptıı halleri de kapsamak üzere SATICI'ya ait greenadafresh.com elektronik ticaret internet sitesine ("NTERNET STES") sipariş vererek satın almak istedii aaıda belirtilen ürün/ hizmetlerin ("Ürün/Ürünler") ALICI'ya satıı-teslimi ve dier hususlara ilikin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. ALICI bu Sözleme'yi NTERNET STES'nde onayladıktan sonra, sipariş verdii Ürün(ler)'in bedeli ve masrafları seçtii ödeme yöntemi ile tahsil olunur.

İşbu Mesafeli Satış Sözlemesi (“Sözleme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözlemeler Yönetmelii'ne uygun olarak düzenlenmitir. İşbu Sözleme'nin tarafları ibu Sözleme ile 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözlemeler Yönetmelii'den kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

MADDE 1 - TARAFLAR

SATICI :

Unvanı :

FERİT GERİŞGEN YENİR TARIM ÜRÜNLERİ
                                                 

Adres :

ATA MAHALLESİ MARMARA CADDESİ NO:1 İÇ KAPI NO:1 EFELER /AYDIN

Telefon :

0 232 464 05 29

Fax :

0 232 464 05 29

E-Posta :

Banka Hesabı :

İŞ BANKASI EŞREFPAŞA ŞUBESİ

iBAN :TR 150006400000134051635515

Mersis No :

 

ALICI (TÜKETC) :

Adı,Soyadı/ Ünvanı :

Adres :

Telefon :

E-Posta :

 

MADDE 2 - SÖZLEME KONUSU ÜRÜN, FYAT, ÖDEME VE TESLMAT


Ürünlerin (malların/hizmetlerin) Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli/ Rengi, Brim Fiyat(lar)ı ve Satış Bedeli ile Ödeme (tahsilat) Bilgileri ve ALICI'nın bildirdii teslim yeri dahil Teslimat Bilgileri aaıda belirtildii gibidir. Teslimatı yapacak kargo firmasının ALICI'nın bulunduu yerde ubesi olmadıı takdirde ALICI'nın SATICI tarafından bildirilecek bir dier yakın ubesinden teslim alması gerekmektedir (Bu hususta ALICI'ya gerekli bilgilendirme, e-posta/mail, SMS veya telefonla yapılacaktır). Teslimat ile ilgili dier konular Sözleme'nin aaıdaki 7. maddesinde belirtilmitir.

ÜRÜN

BRM FYAT (TL)

ADET

TOPLAM (TL)

Marka, Ürün, Renk, Boyut, Cins vb.

____ TL

_

___ TL

Kullanılan Hediye Çeki / Paracık / Kupon / Tutarı

___ TL

Sipariş ilem ve gönderim-kargo ücretleri

___ TL

SPARİŞ ÖDEME TOPLAMI (KDV Dahil)

_____ TL

Ödeme (Tahsilat) Bilgileri


Ödeme ekli-Aracı : (Kredi Kartı / Kapıda Kredi Kartlı veya Nakit Tahsilat)

Kart Tipi -

  • -  

  • -  

  • -  

Kart Numarası
Ödeme Kredi Kartı
Kredi Kartına Taksit
/Tek Çekim
Toplam Tutar -

Teslimat Bilgileri :

Adı,Soyadı/ Unvanı :

Adres :

Telefon :

E-Posta :

Fatura Bilgileri :

Adı,Soyadı/ Unvanı :

Adres :

Telefon :

E-Posta :

 

MADDE 3 - ALICI'NIN ÖNCEDEN BLGLENDRLDİĞİ HUSUSLAR

ALICI, aaıdaki hususlarda, bu Sözleme'nin ALICI tarafından NTERNET STES'nde kabulü ile kurulmasından ve gerek siparii, gerek ödeme yükümlülüü altına girmesinden önce NTERNET STES'nin ilgili sayfaları-kısımlarındaki tüm genel-özel açıklamaları görerek ve inceleyerek bilgilendiini teyiden kabul eder.


- Ürün(ler)'in NTERNET STES'nden alınması sırasındaki satış ilemi aamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilikin amaca uygun araçlar- yöntemler,

  • -  SATICI'nın unvanı ve iletiim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,

  • -  SATICI'nın mensubu olduu Meslek Odası (TO-stanbul Ticaret Odası) ve ITO'nun meslek ile ilgili öngördüü davranış kuralları bilgisinin edinebilecei elektronik iletiim bilgileri (Telefon: 4440486, www.ito.org.tr)

- SATICI tarafından uygulanan ALICI bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı- ileme ve ALICI'ya elektronik iletiim kuralları ile ALICI'nın bu hususlarda SATICI'ya verdii izinler, ALICI'nın kanuni hakları, SATICI'nın hakları ve tarafların haklarını kullanım usulleri,

  • -  Ürünler için SATICI tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,

  • -  Sözleme konusu Ürün(ler) için SATICI tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile Ürünler'in temel özellik-nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzereALICI'nın SATICI'ya ödeyecei toplam bedel),

- Ürüler'in ALICI'ya teslimine ilikin usuller ile nakliye-teslim-kargo masrafları hakkında bilgiler,
- Ürünler ile ilgili dier ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleme'nin ifasına ilikin bilgiler, bu hususlarda tarafların taahhüt-sorumlulukları,

  • -  ALICI'nın cayma hakkına sahip olmadıı Ürünler ve dier mal-hizmetler,

  • -  ALICI'nın cayma hakkının olduu durumlarda bu hakkını kullanma artları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda ALICI'nın cayma hakkını kaybedecei,

- Cayma hakkı olan Ürünler'de, Ürün cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olaan ileyiine veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulduu veya bir deiiklie uradıı takdirde ALICI'nın cayma talebinin kabul edilmeyebilecei ve her durumda SATICI'ya karı sorumlu olacaı, SATICI'nın kabul ettii hallerde söz konusu bozuklua veya deiime göre uygun bulduu bir tutarı ALICI'ya yapacaı geri ödemeden tenzil (mahsup) ile tahsil edebilecei,
- Cayma hakkının bulunduu durumlarda Ürünleri SATICI'ya ne ekilde iade edebilecei ve ilgili tüm mali hususlar (iade yolları, masrafı ve Ürün bedelinin iadesi ve iade sırasında ALICI tarafından kazanılmı/kullanılmış ödül puanları için yapılabilecek indirim ve mahsuplar dahil),
- ALICI'nın tüzel kii olması halinde, ticari ya da mesleki amaçlarla satın aldıı Ürünler için (örnein toplu alımlar herhalükarda bu nitelikte sayılır) cayma hakkı bata olmak üzere "tüketici haklarını" kullanamayacaı,
- Mahiyetine göre bu Sözleme'de de yer alan dier tüm satış şartları ile ibu Sözleme ALICI tarafından NTERNET STES'nde onaylanarak kurulduktan sonra ALICI'ya elektronik posta ile gönderildiinden ALICI tarafından istenen süre ile saklanıp buradan eriilebilecei, SATICI'nın da üç yıl süre ile nezdinde saklayabilecei.
- Uyumazlık hallerinde ALICI'nın SATICI'ya ikayetlerini iletebilecei iletiim bilgileri ile yasal bavurularını 6502 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine uygun olarak lçe/l Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri'ne yapabilecei.

MADDE 4 - CAYMA HAKKI

ALICI Ürün'ü teslim aldıı tarihten itibaren ondört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai art ödemeksizin bu Sözleme'den cayma hakkına sahiptir.

Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;
a) Tek sipari
ş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici

tarafından belirlenen üçüncü kiinin son malı teslim aldıı gün,

b) Birden fazla parçadan oluan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kiinin son parçayı teslim aldıı gün,

c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldıı sözlemelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kiinin ilk malı teslim aldıı

gün esas alınır.
(4) Malın satıcı tarafından ta
ıyıcıya teslimi, tüketiciye yapılan teslim olarak kabul

edilmez.
(5) Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldı
ı sözlemelerde, mal teslimine

ilikin cayma hakkı hükümleri uygulanır.


Ancak kanunen u mal/hizmetlere ilikin sözlemelerde, kullanılmamı/istifade edilmemiş olsa dahi, cayma hakkı bulunmamaktadır :

a) ALICI'nın özel istekleri veya onun kiisel ihtiyaçları dorultusunda hazırlanan mallar (üzerinde deiiklik ya da ilaveler yapılarak kiiye/kiisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler, ALICI sipariine istinaden yurt içinden veya dıından ithal/temin edilen özel Ürünler dahil)

b) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar
c) Teslimden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve iadesi salık-hijyen açısından uygun olmayan mallar
d) Teslimden sonra baka ürünlerle karıan ve doası gerei ayrıtırılması mümkün olmayan mallar
e) Ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış her türlü gayri maddi mallar
f) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara balı olarak deien ve satıcı/ salayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler,
g)
h)
i) ALICI onayı ile cayma hakkı süresi içinde ifasına balanan hizmetler ve
j) Genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dıında kabul edilen dier mal-hizmetler ile ALICI'nın ticari/mesleki amaçla satın alma yaptıı haller.Cayma hakkı kullanımı mümkün olan hallerde, ALICI, cayma süresi içinde malı, ileyiine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir ekilde kullanmadıı takdirde meydana gelen deiiklik ve bozulmalardan kanun gerei sorumludur. Buna göre, cayma tarihine kadarki süreçte Ürün'ün kullanım talimatlarına, teknik özelliklerine ve ileyiine uygun bir ekilde kullanılmamasından ötürü deiiklik veya bozulma olursa ALICI cayma hakkını kaybedebilir; SATICI tarafından kabul edildii hallerde, iade edilecek Ürün bedelinden deiiklik / bozulma kadar indirim yapılır.


Cayma hakkı bulunan hallerde ALICI'nın cayma hakkını kullandıına dair açık bir bildirimi yasal 14 günlük süre içinde SATICI'ya yöneltmiş (yukarıda belirtilen iletiim adreslerine sözlü/yazılı iletmi) olması yeterlidir. Söz konusu hakkın süresi içerisinde kullanılması durumunda, Ürün'ün azami on (10) gün içerisinde, giderleri

ALICI'ya ait olmak üzere SATICI'nın yukarıdaki adresine gönderilmesi zorunludur. INTERNET STES'nde ürün iadeleri için anlamalı kargo firması belirtilmiş ise, ALICI Ürün'ü bulundulçe dahilindeki veya harindeki bir ubesinden gönderebilir, bu takdirde ALICI'dan masraf alınmaz.


Bu iade ileminde Ürün'ün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Ayrıca vergi mevzuatı gerei, ALICI tarafından kanunen ade Faturası kesilmesi gereken hallerin yanı sıra Ürünle beraber iade edilecek olan fatura üzerinde, aaıda belirtilen, iade ile ilgili bölüm doldurulup imzalanacaktır. Faturası kurumlar (tüzel kiiler) adına düzenlenen sipariş iadeleri, ade Faturası kesilmedii takdirde kabul edilmeyecektir).


"Ürünün iade edilecei adres, SATICI adresi / iade için teslim olunan kargo firması adresi."
Yukarıdaki belirtilen gereklerin ALICI tarafından yerine getirilmesi kaydı ile, cayma bildiriminin SATICI'ya ulaı tarihten itibaren 14 gün içinde, Ürün bedeli ve varsa Ürün'ün ALICI'ya teslim masrafları ALICI'ya, Ürün'ü satın alırken kullandıı ödeme aracına uygun bir ekilde iade edilir.


ALICI'nın Ürünler'e ilikin cayma süresi sonrasındaki kanuni hakları-sorumlulukları ile SATICI'nın ALICI'dan olan, ödül puanlarına ilikin bulunları da kapsamak üzere akdi ve kanuni tahsil-mahsup hakları dahil hak ve yükümlülükleri ayrıca mevcut ve geçerlidir.

MADDE 5 - ALICI'NIN SÖZLEME KONUSU ÜRÜNÜ SATIN ALIRKEN ÖDÜL

PUANLARI KAZANDII VE/VEYA ÖDÜL PUANLARI KULLANARAK SATICI'YA ÖDEME YAPTII HALLERDE UYGULANACAK ÖZEL ARTLAR5.1. Ödül puanları vb.lerini kazandıran bir kuruluş ile ALICI ve SATICI arasında, ödül puanlarının SATICI'ya ait NTERNET STES'nden alıverilerde indirim vb. salamasına imkan veren cari bir anlamanın-sözlemenin varlıında, ALICI, SATICI'nın söz konusu anlaması ve keza kendisinin anılan kuruluş ile sözlemesinin gerei olarak bu Sözleme konusu alıverii sebebi ile öyle bir ödül puanı kazanmış ise, ibu Sözleme'den cayılması ve sair suretle feshi/sipariş iptali ile ALICI'ya bir geri ödeme yapılması mevzubahis olan hallerde, ALICI tarafından bu Sözleme konusu satın alma ile kazanılmış ödül puanları, hediyeler ve benzerlerinin tutarı (parasal deeri) ALICI'dan geri alınır.


öyleki; bu geri alma ilemi, SATICI'nın ilgili kuruluş ile anlamasında farklı bir yöntem öngörülmedikçe, ALICI'nın anılan kurulu-sistem nezdinde (ibu Sözleme konusu alıveriş ile kazanılmış ödül puanları hariç) yeterli-baka ödül puanı mevcut ise öncelikle o ödül puanlarından, mevcut deil ise SATICI'nın ALICI'ya iade edecei bedelden nakden indirilerek (mahsup edilerek) yapılır.


5.2. ALICI tarafından ibu Sözleme konusu Ürün alıveriinde SATICI'ya ödeme kısmen/tamamen ödül puanları vb. ile yapılmış ise, bu suretle satın alınan Ürün'ün bu Sözleme'nin ilgili hükümlerine göre Ürün bedeli ALICI'ya geri ödenecek biçimde iadesinin söz konusu olduu hallerde, ALICI'nın Ürün'ü NTERNET STES'nde satın alırken SATICI nezdindeki kullandıı ödül puanı ve benzerleri, SATICI'nın ilgili kuruluş ile farklı bir anlaması olmadıkça, ALICI'ya (yine puan olarak) iade edilebilir.

5.3. ALICI tarafından herhangi bir surette haksız ödül puanı kazanımı veya kullanımının tespit edildii durumlarda geçerli bir genel kural olarak, söz konusu ödül puanlarının parasal deeri-tutarı SATICI tarafından ALICI'dan (kredi kartından, nakden ve sair yasal yöntemler ile) tahsil olunabilecektir. Bu hüküm, öyle bir sistemin uygulaması neticesi SATICI tarafından ALICI'ya hediye verilen malların bedeli için de geçerlidir.


5.4. Ödül puanı ve benzerlerinin kazanım ve kullanım ilemleri ilgili dier hususlar, söz konusu kuruluş ile ALICI ve SATICI arasındaki anlama-sözlemelerin hükümlerine tabi olup, ilgili hallerde SATICI, gerek burada, gerek anılan sözleme- anlamalarda belirli tüm hak-yetkileri ALICI ve kuruluş nezdinde kullanabilir, ilgili ilemleri belirtilen kuruluş ve/veya aynı sistemdeki dier iyerleri adına ve/veya hesabına da yapabilir.


5.5. SATICI'dan kazanılan veya SATICI nezdinde kullanılan ödül puanları, hediye çekleri vb. mukabili nakdi para talepleri, hiçbir durumda ve surette kabul edilmez. 5.6. SATICI, ALICI ile yukarıda anılan kurulular arasındaki ihtilaflar ile bunların herhangi bir maddi, hukuki, mali ve mali olmayan sonucu için hiçbir mesuliyet kabul etmemektedir; yukarıdaki hükümler geçerli ve saklıdır.


5.7. Yukarıdaki hükümler, varsa, Tüketici'nin dorudan SATICI'dan edindii ödül puanı kazanım ve kullanımlarında da kıyasen uygulanır. iNTERNET STES/SATICI'dan ödül puanı kazanan veya SATICI'ya ödemelerinde ödül puanı vb.lerini kullanan tüm tüketiciler, böylece ALICI, yukarıdaki özel artları (da) kabul etmiş olmaktadır.

MADDE 6 - GÜVENLK-GZLLK, KİŞİSEL BLGLER, ELEKTRONK

LETİŞİMLER VE FKR-SINAİ HAKLAR LE LGLİ KURALLAR


INTERNET STES'nde bilgilerin korunması, gizlilii, ilenmesi-kullanımı ve iletiimler ile dier hususlarda aaıda cari esasları belirtilen gizlilik kuralları- politikası ve artlar geçerlidir.
6.1.ALICI tarafından NTERNET STES'nde girilen bilgilerin ve ilemlerin güvenlii için gerekli önlemler, SATICI tarafındaki sistem altyapısında, bilgi ve ilemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıtır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI cihazından girildiinden ALICI tarafında korunmaları ve ilgisiz kiilerce eriilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilikin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluu ALICI'ya aittir.


6.2. ALICI'nın NTERNET STES'ne üyelii ve alıverileri sırasında edinilen bilgileri SATICI ve ilerideki itirakleri, balı irketleri, ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kiiler/kurulular tarafından muhtelif ürün/ hizmetlerin salanması ve her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, promosyon, satı, pazarlama, maaza kartı, kredi kartı ve üyelik uygulamaları amaçlı yapılacak elektronik ve dier ticari-sosyal iletiimler için, belirtilenler ve halefleri nezdinde süresiz olarak veya öngörecekleri süre ile kayda alınabilir, basılı/manyetik arivlerde saklanabilir, gerekli görülen hallerde güncellenebilir, paylaılabilir, aktarılabilir, transfer edilebilir, kullanılabilir ve sair suretlerle ilenebilir. Bu veriler ayrıca kanunen gereken durumlarda ilgili Merci ve Mahkemelere iletilebilir. ALICI kiisel olan-olmayan mevcut ve yeni bilgilerinin, kiisel verilerin korunması hakkında mevzuat ile elektronik ticaret mevzuatına uygun biçimde yukarıdaki kapsamda kullanımına, paylaımına, ilenmesine ve kendisine ticari olan-olmayan elektronik iletiimler ve dier iletiimler yapılmasına muvafakat ve izin vermitir.

6.3. ALICI SATICI'ya belirtilen iletiim kanallarından ulaarak veri kullanımı- ilenmelerini ve/veya iletiimleri her zaman için durdurabilir. ALICI'nın bu husustaki açık bildirimine göre, kiisel veri ilemleri ve/veya tarafına iletiimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimlii belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ALICI isterse kiisel verilerinin ilenmesi ile ilgili ilemler, aktarıldıı kiiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kiilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak ilenmesi sebebi ile zarara urama halinde giderilmesi gibi konularda SATICI'ya her zaman yukarıdaki iletiim kanallarından bavurabilir ve bilgi alabilir. Bu hususlardaki bavuru ve talepleri yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir.


6.4. INTERNET STES'ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; SATICI'nın anlamasına göre dier üçüncü sahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları SATICI'ya aittir.


6.5. SATICI yukarıdaki konularda gerekli görebilecei her türlü deiiklii yapma hakkını saklı tutar; bu deiiklikler SATICI tarafından INTERNET STES'nden veya dier uygun yöntemler ile duyurulduu andan itibaren geçerli olur.


6.6. INTERNET STES'nden ulaılan dier sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım artları geçerlidir, oluabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden SATICI sorumlu deildir.

Madde 7 - GENEL HÜKÜMLER


7.1. Sözleme konusu Ürün, yasal 30 günlük süre aılmamak koulu ile ALICI'ya veya NTERNET STES'nde gösterdii adresteki üçüncü kii/kurulua aaıda belirtilen esaslarda teslim edilir.


SATICI, Ürünler'i, gönderileri için anlamalı kargo firması aracılıı ile göndermekte ve teslim ettirmektedir. Bu kargo firmasının ALICI'nın bulunduu yerde ubesi olmaması halinde, ALICI'nın Ürünü, kargo firmasının, SATICI tarafından bildirilen bir dier yakın ubesinden teslim alması gerekmektedir.


Stoklarda olan Ürünler, sipariş tarihinden itibaren, en geç üç (3) iş günü içerisinde kargoya teslim edilir. Ancak, aynı sipariş içinde kampanyalı Ürün'ler var ise kampanyanın sona ermesi beklenir ve sonrasında en geç 3 (üç) iş günü içinde, sipariş konusu bütün Ürün'ler TÜKETCİ tarafından sipariş esnasında bildirilen kii ve adrese teslim edilmek üzere kargo firmasına verilir. Kargo Firmaları, SATICI'dan teslim aldıı gönderileri, uzaklıklarına göre deimekle birlikte normal artlar altında ortalama 3 (üç) iş günü içerisinde ALICI'lara ulatırmaktadır.

7.2 Genel olarak ve aksi açıkca belirtilmedii sürece teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) ALICI'ya aittir. SATICI, satış anında yürüttüü ve NTERNET STES'nde artlarını ilan ettii kampanyalara balı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını ALICI'ya yansıtmayabilir.


7.3. Ürünlerin teslimatı anında ALICI'nın adresinde bizatihi bulunmaması ve adresteki kiilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda SATICI, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek ALICI'nın sorumluluundadır. Ürün, ALICI'dan baka bir kii/kurulua teslim edilecek ise, teslim edilecek kii/kuruluun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.


Bu hallerde ALICI'nın Ürün'ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün'ün kargo irketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya iade edilmesinden dolayı oluan giderler de ALICI'ya aittir.


7.4. ALICI, Ürün'ü teslim aldıı anda kontrol etmekle ve Ürün'de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüünde, Ürün'ü kabul etmemek ve Kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.


7.5. ALICI'nın, SATICI tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, Ürün'ü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Pein satılarda teslimattan önce Ürün bedeli SATICI'ya tamamen ödenmedii, taksitli satılarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmedii takdirde SATICI, tek taraflı olarak sözlemeyi iptal edebilir ve Ürün'ü teslim etmeyebilir.

Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, ilem yapılan kredi kartının ait olduu Banka/finansman kurumunun Ürün bedelini SATICI'ya ödememesi ya da ödedii bedeli geri talep etmesi halinde, Ürün en geç 3 gün içinde ALICI tarafından SATICI'ya iade edilir. Ürün bedelinin ödenmemesi ALICI'nın bir kusurundan veya ihmalin kaynaklanıyor ise kargo masrafları ALICI tarafından karılanacaktır. SATICI'nın iadeyi kabul etmeksizin Ürün bedeli alacaını takip dahil dier tüm akdi- kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.

Tereddüte mahal vermemek bakımından; ALICI'nın satış bedelini, bankalardan (finansman kuruluları dahil) sahip olduu kredi kartı, taksit kart v.b. ile ödedii hallerde, bu kartların saladıı tüm imkanlar dorudan kartı veren kuruluça salanmış kredi ve/veya taksitli ödeme imkanlarıdır; bu çerçevede gerçekleen ve SATICI'nın bedelini defaten veya peyder pey tahsil ettii Ürün satıları ibu Sözleme'nin tarafları yönünden kredili veya taksitli satış deildir, pein satıtır. SATICI'nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerinödenmemesi halinde sözlemeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) ilgili mevuzat çerçevesinde mevcut ve saklıdır. ALICI'nın temerrüdü durumunda yürürlükteki kanunların öngördüü ekilde aylık oranda temerrüt faizi tatbik edilir.


7.6. Ürün'ün normal satı/teslimat koulları dıında olaanüstü durumlar (hava muhalefeti, youn trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal azami 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI'yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparii iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olaanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir.


7.7. SATICI Sözleme konusu Ürün'ü tedarik edemeyeceinin anlaılması halinde, bu durumu örendii tarihten itibaren üç (3) gün içinde açık bir ekilde ALICI'yı kanuna uygun yöntemle bilgilendirmek ve sözlü/yazılı onayını almak kaydıyla, eit kalite-fiyatta baka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve Sözleme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. ALICI söz konusu onayı verip vermemekte her bakımdan serbesttir ve onay vermedii hallerde sipariş iptaline (Sözleme feshine) ilikin akdi-kanuni hükümler uygulanır.


7.8. Sözleme-kanuna uygun caymalar dahil sipariş iptallerinde ve Sözleme fesihlerinde, Ürün bedeli tahsil edilmiş ise, azami 14 gün içinde ALICI'ya iade edilir. Aaıdaki kuralın gerekleri saklıdır. ade ALICI'nın SATICI'ya Ürün bedeli tediyesinde kullandıı ödeme aracına uygun bir ekilde yapılır. Örnein Kredi kartlı ödemelerde iade ilemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır ve Ürün tutarı, sipariin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra aynı sürede ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın bankaya iadesi ileminin SATICI tarafından yapılmasında sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka ilem süreci ile ilgili olduundan, ALICI olası gecikmeler için SATICI'nın herhangi bir ekilde müdahalesi ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacaını imdiden kabul eder (bankaların iadeyi ALICI hesabına yansıtma ilemleri genellikle üç haftayı bulabilmektedir). SATICI'nın iade edilecek bedel için, bu Sözleme ve kanundan doan mahsup, indirim ve tenzilat hakları vardır ve saklıdır. Sözleme'nin SATICI'nın edimini ifa etmemesinden ötürü ALICI tarafından feshedildii hallere ilikin ALICI kanuni hakları da saklı ve mevcuttur.


7.9. ALICI Ürün ve satıla ilgili talep ve ikayetlerini, Sözleme'nin giriş kısmındaki SATICI iletiim kanallarından ulaarak, sözlü veya yazılı ekilde SATICI'ya bildirebilir.


7.10. Yukarıda 3. maddede yazılı hususların bir kısmı mahiyeti itibari ile bu Sözleme'de yer almayabilir; bununla beraber, ALICI tarafından NTERNET STES'nde görülen/onaylanan Ön Bilgilendirmelerde, keza NTERNET STES'nin --ilgisine göre satış aamaları veya genel-- bilgilendirme sayfaları/bölümlerinde yer almaktadırlar.


7.11. ALICI, kabulü sonrasında bildirdii e-posta (mail) adresine gönderildiklerinden, söz konusu Bilgilendirmelere ve bu Sözleme'ye, anılan maili cihazına kaydedip saklayarak her zaman ulaabilir ve inceleyebilir. Öte yandan, SATICI nezdindeki sistemlerde üç yıl süre ile muhafaza edilir.


7.12. Bu Sözleme'den ve/veya uygulanmasından doabilecek her türlü uyumazlıın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) delil oluturur; tarafların ilgili emredici yasal düzenlemelerden bu hususta doan hakları geçerli ve saklıdır.

MADDE 8 - ALICI'NIN KANUNİ BAVURU YOLLARI - YETKLİ YARGI

MERCLER


Bu Sözleme'den doabilecek uyumazlıklarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlıı'nca yasa gerei her yıl belirlenen-ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde l ve lçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevli- yetkilidir. ALICI, bu çerçevede, kendisinin veya dilerse SATICI'nın yerleim yerindeki (ikametgahındaki) Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri'ne bavurabilir.

ALICI, ibu Sözleme'de ve ayrılmaz parçasını oluturan sipari-sözleme ön bilgilendirmelerinde (NTERNET STES'nde) yazılı tüm koulları ve açıklamaları okuduunu, satıa konu Ürün/Ürün'lerin temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme ekli, teslimat koulları, SATICI ve satıa konu Ürün ile ilgili dier tüm ön bilgiler- bilgilendirmeler ve cayma hakkı ile kiisel bilgiler-elektronik iletiim ve ödül puanları koulları dahil bu Sözleme'nin 3. maddesinde yazılı bütün hususlarda önceden bilgi sahibi olduunu, tamamını NTERNET STES'nde elektronik ortamda gördüünü ve yine tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay-kabul-iznini vererek Ürün'ü sipariş ile ibu Sözleme hükümlerini kabul ettiini kabul ve beyan eder.


Gerek söz konusu ön bilgilendirmeler, gerek bu Sözleme, ALICI'nın SATICI'ya bildirdii yukarıdaki elektronik posta (mail) adresine de gönderilmekte, anılan elektronik postada sipariin alındıı teyidi sipariş özeti ile birlikte ayrıca yer almaktadır.

İşbu 8 maddeden oluan Sözleme, Taraflarca okunarak, _________ tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüe girmitir.

SATICI ALICI 

 

 


 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR